Experts in poultry lighting

Aktualności

Zakładka aktualności to zawsze aktualne i ciekawe informacje z rynku, filmy instruktażowe, artykuły i różnego rodzaju ciekawostki branżowe.

 

W towarowej produkcji brojlerów na terenie Unii Europejskiej programy świetlne muszą być zgodne z wytycznymi Dyrektywy Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. W załączniku I p. 6 i 7 zakreślono wymogi dotyczące programów świetlnych w tym rodzaju i natężenia oświetlenia: „Wszystkie budynki są wyposażone w oświetlenie o intensywności, co najmniej 20 lx (luksów) przy włączonym oświetleniu, mierzonym na poziomie oka ptaka, oświetlające przynajmniej 80% powierzchni użytkowej. Czasowe ograniczenie poziomu oświetlenia można stosować w wyniku ...

 

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI  LISTOPAD 2014

Światło jest ważne. Odpowiednie światło jest ważniejsze.

Przechwytywanie